TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIE w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Regulamin

REGULAMIN 15. GDAŃSK DocFilm FESTIVAL /15 GDFF/

Gdańsk DocFilm Festiwal ma charakter międzynarodowy i jest konkursem filmów dokumentalnych poświęconych głównie:
– sytuacji człowieka jako jednostki lub zbiorowości pracowników w środowisku pracy,
– aktywności i rozwoju zawodowego w każdej postaci,
– pasji i aktywności twórczej,
– godności człowieka, etyki oraz poszanowania praw człowieka

Celem Festiwalu jest:
– zgromadzenie w jednym miejscu i czasie polskiej i zagranicznej twórczości o tematyce filmowej zgodnej z ideą Festiwalu
– promocja polskiej i zagranicznej twórczości filmowej o tematyce zgodnej z ideą Festiwalu – twórcza konfrontacja filmów związanych z profilem Festiwalu
– wyłonienie i nagradzanie najcenniejszych dzieł oraz ich twórców

I. ORGANIZACJA FESTIWALU
– Termin Festiwalu: 31.05 – 03.06  2017 roku
– Producent Festiwalu: Stowarzyszenie Edukacji Filmowej, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk, website: www.gdanskdocfilm.pl
– Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Urząd Miasta Gdańska
– Nadzór nad Festiwalem sprawuje Rada Programowo-Artystyczna, /RP-A/.
RP-A powołuje 3 – osobowe Jury wraz z Przewodniczącym. Członkami Jury nie mogą być osoby zatrudnione na stałe lub czasowo w Biurze Organizatorów GDFF .

Organizatorzy Festiwalu pokrywają koszty pobytu i pracy członków jury – Producent Festiwalu powołuje Biuro Organizacyjne Festiwalu, które bezpośrednio wykonuje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu.

II. REALIZACJA FESTIWALU
– W konkursie biorą udział filmy dokumentalne zgłoszone przez realizatorów lub producentów tych filmów.
– Termin zgłoszenia upływa 10.02.2017 r. O zakwalifikowaniu filmów do konkursu decyduje Rada Programowo-Artystyczna na wniosek powołanej przez siebie 3 osobowej Komisji Selekcyjnej dokonującej selekcji  zgłoszonych filmów.
– Zgłaszający filmy  zobowiązuje się zarejestrować film przez platformę Film Festival Life  http://www.filmfestivallife.com, do dnia 10.02 2017 r., gdzie wypełnia formularz rejestracyjny oraz wgra film.
– Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom Festiwalu bezpłatnie.
– Do pokazów festiwalowych akceptowane są następujące nośniki: BluRay lub DCP (preferowany), 35mm, pliki H264, HDCAM
– Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone filmy wyprodukowane w latach 2015-2017.
– Kopia eksploatacyjna filmu zgłoszonego do konkursu, z chwilą zakończenia festiwalu wprowadzona zostanie do archiwum festiwalu.

– Zgłaszający film wyraża zgodę na nieodpłatne użycie wybranych przez Organizatora 15 GDFF fragmentów filmu o długości max. 30 sekund w celu promocji 15 GDFF w przestrzeni imprezy festiwalowej, w mediach i wydawnictwach 15 GDFF
– Listę zaproszonych na festiwal gości polskich i zagranicznych, których koszty udziału w festiwalu pokrywają Organizatorzy ustala Rada Artystyczna. Udział w festiwalu zaproszonych gości musi być· potwierdzony do 03 maja 2017 roku·
– Organizatorzy Festiwalu mogą zaprosić do udziału w Festiwalu osoby, których obecność uznają za ważne dla idei i przebiegu Festiwalu. Koszty pobytu gości na Festiwal pokrywane są z funduszy imprezy.

II.  NAGRODY REGULAMINOWE – NAGRODA GŁÓWNA FESTIWAL

– Statuetka BRAMA WOLNOŚCI /kamień i metal/ oraz nagroda pieniężna Prezydenta Miasta Gdańska w wysokości 20 000 złotych brutto lub równowartość wyrażoną w walucie €uro wg kursu NBP po potrąceniu należnego podatku dochodowego wg prawa finansowego w kraju fundującego nagrodę.
– Nagrodę główną, wyłącznie dla reżysera lub realizatora filmu przyznaje Jury powołane przez Radę Programowo-Artystyczną w uznaniu za wartości artystyczne i realizacyjne prezentowanych filmów
– NAGRODY WIDZÓW Statuetka BRAMA WOLNOŚCI – przyznają wyłącznie widzowie w kinach przez głosowanie na dołączonych do karnetów kartach do głosowania, za przekaz emocjonalny prezentowanych filmów.
– Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym filmom wręczone będą stosowne dyplomy.

III. SPRAWY KOŃCOWE
W ciągu 3 miesięcy od zakończenia Festiwalu Dyrektor Festiwalu przedstawi Radzie Programowo – Artystycznej sprawozdanie finansowe organizacji Festiwalu. Ewentualne nadwyżki przeznaczone będą na organizację Festiwalu w 2018 r.

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Gdańsk DocFilm Festival
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

© 2013-16 Gdańsk DocFilm Festival

realizacja: Studio-a-Propos